Formları site ziyaretçileri ya da kullanıcılarından bilgi alma amaçlı kullanırız. Onlardan düz metin, şifre ve seçim kutuları gibi nesneler oluşturarak bilgiler alırız. Bir form alanı <form> ile başlar ve </form> ile biter. Öncelikle bilgi amaçlı yerleştireceğimiz form nesnelerini tanıyalım.

Yazı Alanları ve Form Gönderme

Bu bölümde kısa metinler, uzun metinler ve şifre kutularını tanıyacağız.

See the Pen xeLybd by Html Tasarim (@htmltasarim) on CodePen.0

name=”isim” – Form için bir isim belirleyin, bu isim bilgileri değerlendirirken yardımcı olur.
action=”dosya” – Formdan alınan bilgiler hangi dosyaya gönderilecek yazılır.
method=”post” – Hangi yöntemle formun teslim edileceği. POST olursa bilgiler görünmez, GET olursa form nesnelerine göre dinamik şekilde adreste görünür.

type=”tür” – Nesnenin türü, yukarıda text ile düz metin, password ile şifre kutusu, submit ile formu gönderme butonu olduğunu belirttik.
size=”boyut” – Nesnenin uzunluğu sadece type değeri text ya da password ise geçerlidir.
name=”isim” – Forma isim verdiğimiz gibi nesnelere de isim vermeliyiz. Bilgileri gönderdiğimiz dosyadan veriyi alırken buradaki isimden yola çıkarız.
value=”deger” – Metin kutusunda ya da butonda yazacak yazıyı buradan belirleriz.

Görüldüğü üzere type=”” bize form nesnesini şekillendirme şansı veriyor. Bazı durumlarda kullanıcıdan uzun bilgi almamız gerekebilir. Bu durumda <textarea></textarea> kodunu kullanarak metin kutusu yapabiliriz.

See the Pen NmvOPV by Html Tasarim (@htmltasarim) on CodePen.0

cols=”sutun sayısı”Sütun sayısı.
rows=”satır sayısı”Satır sayısı.

Seçim Kutuları

Yine <input> komutu ile tür bölümüne radio yazarak çoktan seçmeli bir form nesnesi oluşturulabilir:

See the Pen JVymdJ by Html Tasarim (@htmltasarim) on CodePen.0

NOT: Sadece bir seçim yapılabilmesi için mutlaka ilgili seçeneklerde name=”” değeri aynı olmalıdır.

Eğer birden fazla nesne seçebilmelerini sağlayacaksak bu kez checkbox türünden yararlanırız.

See the Pen YMxJXa by Html Tasarim (@htmltasarim) on CodePen.0

Açılır Seçim Kutusu

Seçim kutusu eklemenin diğer bir yolu da <select> kodudur. Bunun kullanımı aşağıdaki gibidir.

See the Pen NmvOqV by Html Tasarim (@htmltasarim) on CodePen.0

          Beyaz          Kırmızı          Siyah       Örnekte value=”” ile belirtilen değer form için bilgi, option kodları arasına yazdığımız renk adları ise seçim kutusunda görünenlerdir. Bu nesnemizin adını select komutunun içinde name=”renk” şeklinde belirledik.