Daha önceden de söylediğimiz gibi, HTML kodları çeşitli özellikleri desteklemekte ve bunları ozellik=”deger”tarzı bir kullanımla belirtmekteydik. Şimdi bunu örnekleyelim:

See the Pen VNzGMp by Html Tasarim (@htmltasarim) on CodePen.0

Align özelliği h1, div, td, p gibi anahtarlarda desteklenen sayfa düzeni özelliğidir. Bu değer left (sola), right (sağa) ve center (ortalanmış) olabilir.

Başka bir örnek, tablo kenarlığını tarayıcıya anlatmak:

<table> – bir tablo başlattığımızı anlattık.
<table border=”0″> – bir tablo başlattığımızı, aynı zamanda bu tablonun kenarlığı olmadığını (0) anlattık.

Bir özelliği yazarken tırnak işareti ya da ayıraç kullanacaksak dikkat etmemiz gereken nokta kullanmadığımız karakterle özelliği belirtmek. Örneğin:

   
<a href="www.htmltasarim.com" title="Html Tasarım Ana Sayfa">Html Tasarım</h1>
<a href="#" title='"Html Tasarım"ın Ana Sayfası'>Html Tasarım</h1>

Ya da karışıklığa yol açacak karakterden önce taksim işareti kullanabilirsiniz (/). Örneğin ‘Html Tasarım\’ın’.

Bundan sonraki derslerde nesneleri, kullanabileceğiniz özellikleri ile birlikte tanıyacağız.